Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu thông báo nhu cầu xét tuyển đặc cách viên chức giáo dục năm học 2013-2014.

Địa chỉ: số 82 Trương Công Định, Phường 3, TP Vũng Tàu
Điện thoại: 0643 532 600

Thông tin tuyển dụng:


1. Giáo viên Mầm non
  • Số lượng tuyển: 05 người
  • Yêu cầu trình độ từ Cao đẳng Mầm non trở lên

2. Giáo viên Văn hóa
  • Số lượng tuyển: 27 người
  • Yêu cầu trình độ từ Cao đẳng Tiểu học trở lên

3. Giáo viên THCS
  • Số lượng tuyển: 31 người (Văn: 8, Toán: 6, Sử: 3, Địa: 4, Lý: 2, Sinh: 2, Công nghệ: 2, GDCD: 2, Tiếng Anh: 2)
  • Yêu cầu trình độ từ Cao đẳng trở lên

Thời gian nhận hồ sơ:

  • Thời gian bán và nhận hồ sơ kể từ ngày: 24-5-2013 đến hết ngày 24-6-2013 (trong giờ hành chính, trừ thứ 7 và chủ nhật).
  • Dự kiến công bố danh sách đủ điều kiện xét tuyển: 26-6-2013.
  • Dự kiến ngày tổ chức phỏng vấn, xét tuyển: 12-7 ->14-7-2013 và công nhận kết quả trúng tuyển ngày: 31-7-2013.